Skip to main content

Pierwsza wizyta

Krok 1

Rejestracja telefoniczna lub internetowa

Istnieją dwie możliwości rejestracji.

Podczas rozmowy telefonicznej lub w odpowiedzi e-mail Pacjent uzyska wszystkie możliwe informacje na temat wizyty, w tym proponowany termin konsultacji i jej koszt.


Krok 2

Komplementacja dokumentów medycznych

Na wizytę należy przygotować skompletowaną dokumentację medyczną w formie elektronicznej lub papierowej. W miarę możliwości należy zabrać ze sobą kserokopie, aby można było je dołączyć do dokumentacji medycznej kliniki.


Krok 3

Wizyta – stacjonarna | wideo-rozmowa | telefoniczna

Wizyta odbywa się w prywatnym gabinecie lekarskim, domu Pacjenta, bądź w formie konsultacji on-line/telefonicznych.

Lekarz prowadzący decyduje o konieczności zastosowania i formie terapii, w razie potrzeby może zlecić dodatkowe konsultacje ze specjalistą odpowiednim dla danego przypadku.

Koszt pierwszej wizyty stacjonarnej: 300 zł

Koszt pierwszej wizyty online: 200 zł