Skip to main content

Jak medyczna marihuana pomaga w leczeniu padaczki?

Jak medyczna marihuana pomaga w leczeniu padaczki?

Jak medyczna marihuana pomaga w leczeniu padaczki?

Padaczka (epilepsja) jest zaburzeniem neurologicznym. Kiedy ktoś ma padaczkę, to dlatego, że jego komórki mózgowe wypalają się w nieprawidłowy sposób. Może to być spowodowane urazem głowy, guzami, udarem i/lub infekcjami. Napady występują, gdy aktywność elektryczna w mózgu nagle zaczyna się zmieniać. Niektórzy ludzie mają jeden rodzaj napadu, podczas gdy inni mają kilka rodzajów. Medyczna marihuana może pomóc w leczeniu epilepsji, zmniejszając objawy napadów i pomagając kontrolować ich częstotliwość i nasilenie.

Czym jest padaczka?

Padaczka jest częstym, przewlekłym zaburzeniem neurologicznym, które dotyka około 1 na 26 osób. Padaczka jest definiowana jako grupa zaburzeń charakteryzujących się nawracającymi, niesprowokowanymi napadami (drgawkami). Napady to epizody zaburzonej aktywności mózgu, które powodują zmiany w uwadze lub zachowaniu. Napad występuje, gdy dochodzi do nagłej i przejściowej zmiany objawów, takich jak drgawki, utrata przytomności lub nietypowe odczucia. Napad może być spowodowany przez różne czynniki, w tym niski poziom cukru we krwi, niski poziom tlenu, guzy mózgu i urazy.

Napady mogą być wywołane przez szereg czynników, w tym uraz, infekcję, wysoką gorączkę i wady wrodzone. Mogą być również spowodowane brakiem równowagi substancji chemicznych w mózgu (zwanych neuroprzekaźnikami) lub blizną w tkance mózgowej po urazie lub udarze. W niektórych przypadkach nie można znaleźć przyczyny napadów.

Jak objawia się padaczka?

Słowo „epilepsja” pochodzi od greckiego słowa epilambanein, które oznacza „drgać”. To trafnie opisuje fizyczne objawy napadu: nagłą utratę świadomości, drgawki i utratę kontroli nad mięśniami.

Epilepsja objawia się na wiele różnych sposobów. Niektórzy ludzie mają tylko jeden lub dwa napady w swoim życiu; inni mają ich setki, a nawet tysiące, zanim zostaną zdiagnozowani i odpowiednio leczeni. Napady mogą być wywołane przez pewne czynności lub emocje – takie jak stres, zmęczenie lub choroba – ale mogą też wystąpić bez ostrzeżenia.

Padaczka jest częstym zaburzeniem, które dotyka ludzi w każdym wieku i z różnych środowisk. Najczęstszym objawem jest napad, który jest spowodowany przez nieprawidłowe wyładowania elektryczne w mózgu. Napady występują, gdy duże grupy komórek nerwowych wyładowują się nieprawidłowo przez krótki okres czasu. Te nieprawidłowe wyładowania powodują zmiany w zachowaniu i ruchu, odczuciach i emocjach lub postrzeganiu i myślach.

Napad trwa krótko; może zakończyć się tak nagle jak się rozpoczął lub może mieć stopniowy początek i zakończenie. Napady mogą wpływać na świadomość lub zachowanie, powodując, że ludzie doświadczają dziwnych wrażeń, takich jak mrowienie wokół ust lub warg, lub niezwykłych uczuć, takich jak deja vu (poczucie, że coś już się wydarzyło).

Padaczka nie jest jednym zaburzeniem, ale raczej grupą zaburzeń o podobnych cechach. Napady padaczkowe można sklasyfikować według ich przyczyn i rodzajów objawów: napady ogniskowe (które rozpoczynają się po jednej stronie mózgu) lub napady uogólnione (które dotyczą obu stron).

Napady padaczki

Napad jest nagłym, zwykle krótkim epizodem nieprawidłowej, nadmiernej lub zsynchronizowanej aktywności elektrycznej w mózgu. Wyładowania padaczkowe to sygnały elektryczne, które można zarejestrować z powierzchni skóry głowy za pomocą elektroencefalografii (EEG) podczas napadu. Typowy zapis EEG od osoby z padaczką pokazuje wyładowania z wielu elektrod po obu stronach mózgu. Termin napad padaczkowy odnosi się do epizodu objawów spowodowanych nieprawidłową aktywnością elektryczną w mózgu. Nie jest konieczne, aby osoba miała kliniczne objawy zaburzeń świadomości w ramach napadu padaczkowego, aby był on klasyfikowany jako taki. Do charakterystycznych cech napadu padaczkowego należą:

 • zmiana świadomości (np. puste wpatrywanie się)
 • skurcze mięśni po obu stronach ciała (czasami nazywane ruchami typu „jack-knife”)
 • utrata kontroli nad pęcherzem lub jelitami.

Co ma wpływ na częstotliwość napadów?

Częstotliwość napadów jest bardzo różna u różnych osób i może się różnić nawet w obrębie jednej osoby, w zależności od takich czynników jak stres, brak snu czy spożywanie alkoholu. Rodzaj i liczba stosowanych leków również wpływa na częstotliwość napadów.

Częstotliwość napadów może się zmieniać z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień. Może również zmieniać się w zależności od pory życia – na przykład w czasie ciąży lub po menopauzie.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na częstość występowania napadów u osób z padaczką. Należą do nich:

Wiek — dzieci mają tendencję do częstszego występowania napadów niż dorośli; dzieci, które nie reagują dobrze na leczenie, mają większe szanse na kontynuowanie częstych napadów w dorosłym życiu.

Płeć — kobiety częściej niż mężczyźni mają napady w czasie ciąży lub po menopauzie; kobiety mają również częściej napady złożone (wieloogniskowe) niż mężczyźni.

Inne stany — u osób z pewnymi stanami chorobowymi, takimi jak odstawienie alkoholu lub guzy mózgu, może wystąpić zwiększona aktywność napadów.

Co wywołuje napady padaczki?

Istnieje wiele czynników, które mogą wywołać napady padaczkowe, w tym:

 • Sytuacje stresowe, takie jak uraz lub choroba
 • Odstawienie alkoholu lub narkotyków
 • Brak snu
 • Wysoka gorączka u niemowląt i dzieci
 • Niektóre leki
 • Podwyższony poziom cukru we krwi.

Padaczka — leczenie

Padaczka jest chorobą przewlekłą. Oznacza to, że prawdopodobnie będziesz ją mieć do końca życia. Istnieją jednak sposoby leczenia, które mogą pomóc w kontrolowaniu napadów i zmniejszeniu ich wpływu na życie.

Główne rodzaje leczenia padaczki obejmują:

 • leki
 • chirurgia
 • terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
 • ablacja laserem dwutlenku węgla

Leki. Istnieje wiele leków, które są stosowane w leczeniu padaczki. Niektóre są przeznaczone do konkretnego rodzaju napadów, podczas gdy inne działają na wszystkie rodzaje napadów. W leczeniu padaczki podaje się dwa główne rodzaje leków – przeciwdrgawkowe i przeciwpadaczkowe. Leki przeciwdrgawkowe pomagają zapobiec rozpoczęciu napadów lub rozprzestrzenianiu się ich w mózgu. Leki przeciwpadaczkowe działają szybko, aby zatrzymać napad po jego rozpoczęciu, ale nie zapobiegają jego powtórzeniu w przyszłości.

Chirurgia. Operacja może być wykonana w celu usunięcia części mózgu, w której zaczynają się napady. Nazywa się to zabiegiem „elektroresekcji” lub resekcji ogniska i jest to jeden z dwóch najczęstszych zabiegów chirurgicznych w przypadku padaczki.

Ablacja laserem dwutlenku węgla: Ta procedura spala się z dala od małego obszaru w mózgu, gdzie napady zaczynają. Wykonuje się go przy użyciu lasera dwutlenku węgla – potężnej wiązki światła o wysokiej energii – kontrolowanego przez lekarzy, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie w zakresie tej procedury.

Terapia behawioralna może pomóc w leczeniu niektórych rodzajów padaczki, które nie są dobrze kontrolowane za pomocą leków. Terapia behawioralna polega na zmianie sposobu myślenia o swojej padaczce, unikaniu pewnych sytuacji, które mogą wywołać napad oraz innych strategii mających na celu zmniejszenie stresu i poprawę nawyków snu.

Padaczka na świecie i w Polsce

Padaczka jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w społeczeństwie chorób neurologicznych. Szacuje się, że na świecie cierpi na nią około 65 milionów osób. Według danych dotyczących Polski w naszym kraju jest około 400 tysięcy chorych. Choroba ta może powodować bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Są to konsekwencje zarówno bezpośrednie stanu chorobowego w postaci niedotlenienia mózgu podczas przedłużających się ataków. Ale także mogą to być bardzo poważne konsekwencje nawet mniejszych epizodów, jeśli dojdzie do nich w trakcie na przykład prowadzenia samochodu, kąpieli czy wielu innych podobnych codziennie wykonywanych przez większość ludzi czynności.

Medyczna marihuana w leczeniu padaczki

Inne stosowane terapie padaczki to najczęściej dieta ketogeniczna lub terapia medyczną marihuaną. Obie te metody leczenia mają licznych zwolenników i przynoszą wyraźną poprawę.

Jak medyczna marihuana może pomóc w leczeniu epilepsji?

Aktywne związki znajdujące się w konopiach są znane jako kannabinoidy i oddziałują na układ endokannabinoidowy (ECS) naszego organizmu. ECS reguluje wiele funkcji organizmu, między innymi nastrój, cykl snu i odczuwanie bólu. Kiedy ktoś przyjmuje medyczną marihuanę w leczeniu epilepsji, zasadniczo dodaje kannabinoidy do swojego organizmu, co pomaga w skutecznej regulacji tych obszarów.

Zawarte w marihuanie CBD mocno oddziałuje na receptory CB1 i CB2 co znacznie usprawnia kontrolę nad tempem przekazywania sygnałów wewnątrz mózgu. CBD zwiększa również ilość kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Dzięki temu u osób stosujących medyczną marihuanę znacznie zmniejsza się częstość występowania napadów padaczkowych. U wielu pacjentów zarejestrowano całkowite ustąpienie napadów. To pozwala na znacznie lepsze codzienne funkcjonowanie osób cierpiących na padaczkę.

Recepta na medyczną marihuanę – zapytaj o leczenie

Badania medyczne nad leczeniem padaczki medyczną marihuaną

Tradycyjna terapia farmakologiczna nie jest skuteczna w około jednej trzeciej przypadków padaczki. Wtedy zachodzi konieczność stosowania innych form leczenia. Padaczka lekooporna w pierwszej kolejności zaczęła więc być leczona przy pomocy medycznej marihuany. W dużej metaanalizie wielu badań przeprowadzonej w 2018 roku sprawdzano wpływ CBD na epilepsję. W jej trakcie przyjrzano się przypadkom 670 pacjentów. Z badań tych wynika, że 64 procent chorych raportowało o zmniejszeniu się częstości napadów padaczkowych po zastosowaniu preparatów z marihuaną.

W Wielkiej Brytanii w 2021 roku dokonano analizy przypadków 10 dzieci cierpiących na epilepsję. Wszystkie one przyjmowały olejek zawierający CBD. Według brytyjskich naukowców częstość napadów padaczkowych w tej grupie spadła o 86 procent. I co bardzo ważne nie zanotowano żadnych skutków ubocznych takiej terapii.

W 2017 roku przeprowadzono bardzo istotne badanie z udziałem 120 dzieci cierpiących na padaczkę lekooporną. Jednej grupie podawano oprócz standardowych leków również preparat Epidolex, czyli olejek z CBC, druga grupa otrzymywała zamiast niego placebo. W grupie przyjmującej CBD u 5 procent osób napady padaczkowe ustały całkowicie a u 40 procent nastąpił spadek częstości ich występowania o połowę.

Badania naukowe udowadniają więc bardzo dużą przydatność marihuany w leczenie padaczki. Daje to nadzieję wielu pacjentom, zwłaszcza tym na których nie działały standardowe leki lub wywoływały one u nich poważne skutki uboczne.

Dokładny opisy wielu badań, ich wyników i całej procedury ich przeprowadzenia znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2018.00759/full

https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/5/1/e001234

https://pn.bmj.com/content/18/6/465

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29344464/

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1611618

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26724101/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395273/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *