Skip to main content

Leczenie ADHD za pomocą medycznej marihuany

Leczenie ADHD za pomocą medycznej marihuany

Leczenie ADHD za pomocą medycznej marihuany

ADHD, czyli attention deficit hyperactivity disorder, to schorzenie neurologiczne, które dotyka tysiące dzieci w Polsce i na całym świecie. Charakteryzuje się objawami, w tym nieuwagi, hiperaktywności i impulsywności. Podczas gdy istnieje wiele różnych sposobów leczenia ADHD, medyczna marihuana okazała się być skutecznym leczeniem dla wielu pacjentów.

Czym jest ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest zaburzeniem mózgu, które powoduje problemy z zwracaniem uwagi, kontrolowaniem zachowania i byciem zorganizowanym. ADHD dotyka ludzi w każdym wieku, ale może być szczególnie trudne dla nastolatków i dorosłych.

ADHD jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Termin „attention-deficit/hyperactivity disorder” (ADHD) został po raz pierwszy użyty w 1950 roku do opisania zespołu objawów, w tym trudności z utrzymaniem koncentracji i uwagi, trudności w kontrolowaniu zachowania i nadaktywności (nadmiernej aktywności). Dla osoby do zdiagnozowania ADHD, objawy te muszą być obecne wcześniej, w dziecięcym okresie i mogą trwać nawet całe życie.

Jeśli masz ADHD, może mieć problemy z koncentracją na jednym zadaniu w tym samym czasie lub kończenia zadań. Możesz mieć również problemy z siedzeniem w miejscu lub kontrolować impulsywne zachowania, takie jak wymazywanie odpowiedzi w klasie lub przerywanie innym, gdy mówią. Wiele osób z ADHD mają krótkie bezpieczniki i łatwo się frustrują w codziennych sytuacjach, takich jak zadania domowe lub długie spotkania w pracy.

ADHD dotyka ludzi w każdym wieku, ale objawy zazwyczaj pojawiają się przed 12 rokiem życia. Większość dzieci z ADHD nadal mają problemy, gdy dorastają.

Objawy ADHD

ADHD to stan, który charakteryzuje się trwałym wzorcem nieuwagi i/lub nadaktywności-impulsywności, który zakłóca funkcjonowanie lub rozwój. Specyficzne objawy ADHD różnią się od osoby do osoby, ale mogą obejmować:

Nieuwagę: Problemy ze skupieniem się na jednej rzeczy w danym czasie, trudności z realizacją zadań, częste gubienie rzeczy, zapominanie.

Nadaktywność: nadmierne mówienie, robienie szybkie różnych rzeczy.

Impulsywność: Tendencja do mówienia lub działania bez zastanowienia, przerywanie lub przeszkadzanie innym, działanie bez rozważenia konsekwencji.

Kogo dotyczy ADHD?

ADHD jest jednym z najczęstszych zaburzeń zachowania w dzieciństwie. Dotyka około 7% dzieci w wieku szkolnym i około 4% dorosłych. ADHD często trwa do dorosłości. Jednak wiele osób z ADHD nie wykazują wszystkie objawy wymienione poniżej, lub mogą one wykazać tylko niektóre z nich.

Dzieci mogą mieć problemy ze skupieniem uwagi, utrzymaniem się na zadaniu, kontrolowaniem impulsywnych zachowań i zachowaniem ciszy podczas wykonywania zadań lub czynności, takich jak odrabianie lekcji czy zabawa. Dzieci nadpobudliwe mogą się wiercić lub nadmiernie mówić. J impulsywne mogą przerywać innym lub dotykać rzeczy, których nie powinny dotykać – nawet jeśli wiedzą, że nie jest to dozwolone – ponieważ chcą w tym momencie zrobić coś innego. Dzieci z ADHD mają również tendencję do dezorganizacji i zapominania w sytuacjach życia codziennego, takich jak przygotowanie się do szkoły lub wyjście z domu na spotkanie na czas.

Sposoby leczenia ADHD

Leczenie ADHD koncentruje się na zarządzaniu objawami i poprawy codziennego funkcjonowania. Leczenie może obejmować leki i terapię behawioralną.

Leki stosowane w leczeniu ADHD obejmują sympatykomimetyki, które pomagają kontrolować problemy z zachowaniem poprzez zwiększenie poziomu pewnych substancji chemicznych w mózgu.

  • metylofenidat (Concerta, Mediknet)
  • atomateksyna (Strattera)
  • lisdeksamfetamina (Elvanse).

Ponadto pacjentowi można podawać leki antydepresyjne, czy leki przeciwpsychotyczne.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna obejmuje pracę z profesjonalnym terapeutą, aby nauczyć się nowych umiejętności do zarządzania objawami ADHD. Celem jest poprawa codziennego funkcjonowania poprzez zmianę złych nawyków zachowania, naukę umiejętności organizacyjnych. Terapia może obejmować:

  • Uczenie dziecka, aby było mniej impulsywne. -Pomaganie dzieciom w nauce kontrolowania swojego zachowania, np. kiedy należy mówić w klasie lub podnosić rękę.
  • Nauczanie umiejętności organizacyjnych i zarządzania czasem, a także technik rozwiązywania problemów.

ADHD a medyczna marihuana

ADHD to skrót pochodzący od angielskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli po polsku zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest to jedno ze schorzeń coraz częściej diagnozowanych u dzieci pomiędzy szóstym a dwunastym rokiem życia. W zależności od przyjętych kryteriów szacuje się, że na świecie ADHD dotyka nawet 6 do 7 procent dzieci. W około 30 do nawet 50 procent osób schorzenie to występuje również po okresie dziecięcym i towarzyszy im przez całe życie. Często dotyczy to tylko wybranych a nie wszystkich objawów, które występowały w pierwszych latach życia. Niestety pomimo tak powszechnego występowania ADHD jego przyczyny wciąż pozostają niejasne i wciąż trwają nad tym badania. Niestety wciąż także bardzo słaba jest społeczna świadomość na temat tej choroby, aż po przypadki całkowitego negowania jej istnienia.

Leczenie konwencjonalne ADHD

W większości przypadków leczenie ADHD składa się z dwóch równoległych działań, czyli psychoterapii oraz podawania leków. Obie te formy są stosowane już w wieku dziecięcym, chociaż poszczególne kraje różnią się tutaj dość znacznie. W Polsce do tej pory dominującą formą leczenia była psychoterapia. Dzieje się tak, ze względu na dość duży i zrozumiały opór przed stosowaniem mocnych leków u małych dzieci. Polskie dane pokazują, że pewne objawy ADHD pozostają w dorosłym życiu nawet u 75 procent osób dotkniętych tym schorzeniem. Leczenie ADHD u dorosłych jest w Polsce słabo rozwiniętą dziedziną i większość osób sama musi nauczyć się radzić sobie z objawami. Takie zwiększone umiejętności są często błędnie brane za objawy złagodzenie choroby.

Zapytaj o receptę na marihuanę medyczną

Wpływ medycznej marihuany na ADHD

Głównymi objawami ADHD są nadpobudliwość ruchowa, trudności w skupieniu się oraz impulsywność. Dość szybko pierwsze osoby używające marihuany zaobserwowały znaczny spadek takich objawów bezpośrednio po jej zastosowaniu. Znacznemu zmniejszeniu ulegała większość objawów, a zwłaszcza trudności z koncentracją, bezsenność oraz nadwrażliwość na bodźce. Dzięki temu u tych osób następowały znaczne polepszenie w możliwościach codziennego funkcjonowania. Dzieje się tak, ponieważ ADHD jest związane ze złą transmisją dopaminy w mózgu osób chorych, a używanie marihuany zwiększa jej ilość. Ponieważ wiele leków na ADHD lub również stosowanych w tym przypadku leków antydepresyjnych ma bardzo poważne skutki uboczne i może uzależniać medyczna marihuana jest tutaj bardzo konkurencyjną formą terapii dla osób dorosłych.

Badania naukowe potwierdzające dobroczynny wpływ medycznej marihuany na objawy ADHD

Jednym z najbardziej znanych działaczy propagujących wykorzystanie medycznej marihuany w walce z ADHD jest doktor David Bearman. To właśnie on udowodnił, że marihuana podnosi poziom dopaminy w mózg co dodatnio wpływa na możliwość koncentracji każdej osoby. W wywiadach zawsze podkreśla on, że działanie marihuany jest w tym przypadku bardzo podobne do leków a zarazem obciążone jest znacznie mniejszą liczbą skutków ubocznych.

Badania przeprowadzone w 2008 roku w Centrum Medycznym niemieckiego Uniwersytetu w Heidlebergu udowodniły, że stosowanie marihuany znacznie polepsza koncentrację, zdolność skupiania uwagi, koordynację oraz wydatnie zmniejsza nadpobudliwość. Wśród opisanych w tym badaniu pacjentów znalazł się dwudziestoośmioletni mężczyzna, który wydawał się być całkowicie nieprzystosowany do życia. Po zażyciu marihuany we wszystkich przeprowadzonych testach na skupienie oraz uwagę uzyskał on znacznie lepsze wyniki.

W przeprowadzonych w 2015 roku w Niemczech badaniach zajmowano się grupą 30 osób, która uprzednio była leczona przy pomocy środków farmakologicznych, ale terapię tę przerwane ze względu na uciążliwe skutki uboczne. W czasie tych badań stwierdzono, że u 73 procent osób stosujących medyczną marihuanę nastąpiło zmniejszenie objawów pozwalające im na znacznie lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Poprawa poziomu koncentracji oraz zmniejszenie nadmiernej ruchliwości oraz impulsywności nastąpiła u 47 procent badanych.

Bardzo ciekawe jest także badanie obejmujące analizę wpisów znajdujących się na amerykańskich forach internetowych. Badacze poddali ocenie 286 wątków z tych forów i stwierdzili, że 25 procent z nich stanowiło dowód na lecznicze działanie medycznej marihuany w przypadku ADHD.

Co warte podkreślenia często są to osoby, które musiały zrezygnować z leczenia farmakologicznego z powodu licznych skutków ubocznych takiej terapii. Tutaj medyczna marihuana wykazuje swoją niewątpliwą wyższość.

Poniżej znajdą Państwo obszerne opisy wyników badań wraz ze wszelkimi szczegółami dotyczącymi ich przeprowadzenia:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10826084.2013.841251

https://www.researchgate.net/publication/331629710_Successful_authorised_therapy_of_treatment_resistant_adult_ADHD_with_Cannabis_experience_from_a_medical_practice_with_30_patients

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0156614

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32607086/

https://www.karger.com/Article/Fulltext/495307

https://www.cannabis-med.org/data/pdf/en_2008_01_1.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *